Nanjing Yuzui Runmao Tower

Nanjing / China

Nanjing Yuzui Runmao Tower

Nanjing/ China

Architects: Adrian Smith + Gordon Gill
Developer: Yuzui Synthesis / Nanjing Hexi New Town Development and Construction